Chứng chỉ rừng là gì? Các tổ chức quản lý chứng chỉ rừng phổ biến

Các loại chứng chỉ rừng là công cụ cực kỳ quan trọng, giúp người tiêu dùng tăng thêm sự tin tưởng đối với các sản phẩm gỗ. Thông qua chứng chỉ, họ biết được rằng sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, khai thác gỗ hợp pháp và đảm bảo..

Tổng hợp các tổ chức bảo vệ thiên nhiên và môi trường uy tín

Tình trạng khai thác gỗ quá mức và nạn phá rừng đang là một trong những vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của con người. Do đó, vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc đảm bảo sử dụng tài nguyên..

Chứng chỉ PEFC là gì? Khái niệm, vai trò và lợi ích?

Một số chứng chỉ rừng như SFI, FSC hay PEFC không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Mà các chương trình này còn góp phần đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển..

Chứng chỉ FSC là gì? Khái niệm, vai trò và lợi ích?

Một số chứng chỉ rừng như SFI, PEFC hay FSC không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Mà các chương trình này còn góp phần đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển..

Chứng chỉ SFI là gì? Khái niệm, vai trò và lợi ích?

Một số chứng chỉ rừng như FSC, PEFC hay SFI không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Mà các chương trình này còn góp phần đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển..