HỒ ĐÀO

Danh mục:    Cây Gỗ Hồ Đào là một loại cây có gỗ cứng, có vòng đời phát triển lên đến 200 năm, mỗi cây trưởng thành có thể đạt độ cao đến từ 18 đến 36m rất được ưa chuộng trong việc xây dựng nhà cửa, lót sàn tại Mỹ, đồ nội thất như: bộ bàn ghế, sàn gỗ, tủ, kệ Tivi,….

    Mô tả

    Cây Gỗ Hồ Đào là một loại cây có gỗ cứng, có vòng đời phát triển lên đến 200 năm, mỗi cây trưởng thành có thể đạt độ cao đến từ 18 đến 36m rất được ưa chuộng trong việc xây dựng nhà cửa, lót sàn tại Mỹ, đồ nội thất như: bộ bàn ghế, sàn gỗ, tủ, kệ Tivi,….